czarmark

13 tekstów – auto­rem jest czar­mark.

Czy jak za­myka­my oczy jest lepiej? 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 lipca 2010, 11:29

Zro­bisz coś to źle, nie zro­bisz, jeszcze gorzej, to po co w ogóle żyć? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 lipca 2010, 15:19

Coś się odjęło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2010, 02:25

Czas się dłuży w drob­ne is­kry i gaśnie w próżni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lipca 2010, 10:40

wszys­tko co trwałe pochodzi z harmonii. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 13 lipca 2010, 12:24

Le­piej mil­czeć niż żałować te­go co się powiedziało.. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 lipca 2010, 01:50

Bo czym byłby szczęśli­wy dzień bez krzyku? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2010, 11:21

Jak się na mnie ob­rażą, to będę miała spokój. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 lipca 2010, 22:54

uśmie­chała się. ba­wiła się wszys­tki­mi. a tak nap­rawdę nie umiała o Nim za­pom­nieć. Mam jeszcze czas na wielką miłość.. Mam jeszcze czas na by­cie rozsądną.. Mam jeszcze czas na by­cie grzeczną dziewczynką! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 czerwca 2010, 08:45

Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie. 

myśl • 29 czerwca 2010, 00:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność